Diverse tanker i dagliglivet

Som jeg har nevnt noe om tidligere så oppholder jeg meg mye av min tid i sørøst Asia eller nærmere bestemt Thailand. Dette Landet er jo et fantastisk land på veldig mange måter, men nå i de senere årene har turismen hit sunket noe. Det er flere årsaker til det, men en av de største årsakene er at deres…

Les mer ›