Thailands naboland

Thailands naboland

Da jeg skrev om Thailands beliggenhet tidligere, nevnte jeg at landet grenser til flere land: Myanmar, Laos, Kambodsja og Malaysia. I og med at jeg er innflytter i landet og har brukt en del tid på å gjøre meg kjent innenfor landets grenser, er det på tide å se litt på enkelte naboland. I og med at grensene mot Myanmar, Laos og Kambodsja er lengst, tenkte jeg å skulle skrive litt om disse landene slik at dere får et inntrykk av omgivelsene rundt Thailand.

Myanmar

Landet er også kjent som Burma og hovedstaden heter Naypyidaw, selv om byen Yangon er største byen i landet. Myanmar grenser mot Thailand i sørøst og andre naboland er India, Laos og Kina. Det er en betydelig kystlinje mot sørvest. Etter flere tiår med borgerkrig er Myanmar i dag et av verdens fattigste land. Naturen i landet er svært variert fra fjell, kyst, tett skog, sletter og deltaområder. Klima er lik det vi finner her i Thailand, altså tropisk monsunklima med tre årstider: en kjølig, en veldig varm og en regntid. Landet har rikt dyreliv med blant annet elefanter, tigre, leoparder, bjørner, aper, mange fuglearter, slanger og krokodiller. Befolkningen driver mest med jordbruk og dette er også landets største eksportnæring. Turismen i landet har økt betydelig etter 2011 og innføring av demokratisk styre og det har ført til at flere store norske bedrifter har investert i landet. Det som trekker turister er burmesisk arkitektur fra 1100 til 1300 tallet med stupaer, pagoder, tårn og templer.

Da det nå igjen er urolig i landet får vi vente med å avlegge det et besøk foreløpig.

Laos

Hovedstaden heter Vientiane og landet grenser til Myanmar, Thailand, Vietnam og Kina. Landet ble selvstendig på midten av 50-tallet og er i likhet med Myanmar ett av verdens fattigste land. Det består hovedsakelig av fjellandskap og Mekongdalen. Landet har tropisk monsunklima med store regnmengder fra juni til oktober. Dyr som lever i Laos er hjort, elefant, bjørn, leopard, makaker, mange fuglearter og krypdyr. I tillegg til lao brukes fransk som offisielt språk. Her også er jordbruk den største næringen. Turismen er i utvikling, men den begrenses av lite utbygd infrastruktur. Flere store norske bedrifter har investert i landet, særlig i vannkraftsektoren og Norge gir betydelig utviklingsbistand til Laos. Typiske religiøse bygg er stupaer og templer.

Kambodsja

Kambodsja

Monarkiet har hovedstaden Phnom Penh og grenser til Thailand, Laos og Vietnam. I likhet med Myanmar har landet vært gjennom flere tiår med borgerkrig til 90-årene. Kambodsja har en kystlinje, fjell, slette og innsjø. Klima er tropisk monsunklima med maksimal temperatur opp til 40 grader og lavest ned til 20 grader. Grunnet stor avskoging er mange dyrearter forsvunnet men det bor fortsatt 212 pattedyrarter, i tillegg til mange fuglearter og reptiler i landet. Kambodsja er også ett av verdens fattigste land, hvor jordbruk, fiske og industri er viktigste næringer i landet i tillegg til turisme som har hatt sterk vekst de siste 12 årene. Den kjente arkitekturen i landet er tempelruinene i Angkor med opprinnelse fra mellom 800 og 1400-tallet. Norge bidrar med betydelige utviklingsmidler og Norsk Folkehjelp jobber aktivt med flere programmer.